STATISTIKBIL JABATAN Jumlah
1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG [512]
  1. BAHAGIAN DUN 72
  2. BAHAGIAN KAWAL SELIA AIR 6
  3. BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN 31
  4. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 169
  5. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 37
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL 28
  7. BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI (BPEN) 27
  8. BAHAGIAN PERUMAHAN 0
  9. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NEGERI 50
  10. MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG 38
  11. PEJABAT KETUA MENTERI 7
  12. PEJABAT PESURUHJAYA WARISAN 2
  13. UNIT AUDIT DALAM 8
  14. UNIT INTEGRITI 8
  15. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT & INOVASI 22
  16. UNIT PENGURUSAN BENCANA 0
  17. UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) 7
2. JABATAN KEWANGAN NEGERI [93]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 39
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN 26
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 28
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH [137]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 29
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 41
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 66
4. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG [230]
  1. BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 6
  2. BAHAGIAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 9
  3. BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 5
  4. BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK 4
  5. JPS DAERAH BARAT DAYA 28
  6. JPS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 12
  7. JPS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 42
  8. JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 69
  9. JPS DAERAH TIMUR LAUT 10
  10. KHIDMAT PENGURUSAN 29
  11. PEMBANGUNAN KORPORAT 5
  12. PENGURUSAN BANJIR 5
  13. PENGURUSAN MAKLUMAT DAN INOVASI 0
  14. PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI 6
5. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT [121]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 21
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 35
  4. PENGURUSAN TANAH 62
  5. PERUNDANGAN & UNDANG-UNDANG 1
6. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA [146]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN 34
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 39
  4. PENGURUSAN TANAH 71
  5. PERUNDANGAN 1
7. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG [129]
  1. BAHAGIAN INDUSTRI ASAS TANI 4
  2. BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 16
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 21
  4. BAHAGIAN LATIHAN TEKNIKAL (METODOLOGI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KOMUNIKASI & PPCTK) 15
  5. BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PELABURAN 11
  6. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN 8
  7. PEJABAT PERTANIAN DAERAH BARAT DAYA/TIMUR LAUT 17
  8. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 9
  9. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 11
  10. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 17
8. JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG [86]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 19
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN TAMAN 51
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN BIODIVERSITI 16
9. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG [64]
  1. OPERASI 15
  2. PEMBANGUNAN 7
  3. PENTADBIRAN 16
  4. REKREASI & PELANCONGAN 26
10. PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG [223]
  1. AUDIT PENGURUSAN 3
  2. HAKMILIK STRATA 55
  3. HASIL 4
  4. KHIDMAT PENGURUSAN 17
  5. PEMBANGUNAN 33
  6. PENDAFTARAN HAKMILIK 85
  7. PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 12
  8. PENGURUSAN ATASAN 1
  9. PERUNDANGAN 2
  10. TEKNOLOGI MAKLUMAT 11
11. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG [116]
  1. IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG 4
  2. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA 17
  3. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 12
  4. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 1
  5. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 29
  6. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT 53
12. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG [34]
  1. BAHAGIAN FALAK 8
  2. BAHAGIAN FATWA 10
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 11
  4. BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT 3
  5. PEJABAT MUFTI 2
13. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG [307]
  1. DAKWAH 20
  2. KHIDMAT KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN 38
  3. MASJID ABDULLAH FAHIM 4
  4. MASJID DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 3
  5. MASJID DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 4
  6. MASJID DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (TELUK AIR TAWAR) 4
  7. MASJID DAERAH TIMUR LAUT 2
  8. MASJID NEGERI PULAU PINANG 12
  9. PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA 15
  10. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 14
  11. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 21
  12. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH) 15
  13. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS) 13
  14. PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT 15
  15. PENDIDIKAN 15
  16. PENGUATKUASAAN 61
  17. PENGURUSAN HALAL 16
  18. PENGURUSAN MASJID DAN SURAU 16
  19. UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 19
14. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG [604]
  1. JABATAN KERJA RAYA DAERAH BARAT DAYA 78
  2. BAHAGIAN ARKITEK 19
  3. BAHAGIAN BANGUNAN 14
  4. BAHAGIAN JALAN 19
  5. BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN 17
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT 5
  7. BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 22
  8. CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 6
  9. IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG 62
  10. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 13
  11. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 68
  12. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 29
  13. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 97
  14. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 52
  15. JKR DAERAH TIMUR LAUT 96
  16. KETUA CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 2
  17. PENDIDIKAN/PROJEK KHAS 5
15. JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [107]
  1. BAHAGIAN PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN MAHKAMAH 5
  2. BAHAGIAN PENYELIDIKAN 2
  3. BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA 4
  4. ICT 4
  5. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH BARAT DAYA 8
  6. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN 6
  7. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH 10
  8. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI UTARA 10
  9. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TIMUR LAUT 11
  10. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH (MTS) 15
  11. PEJABAT KETUA HAKIM SYARIE 21
  12. SEKSYEN REKOD 2
  13. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 9
16. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG [56]
  1. BAHAGIAN PENGURUSAN 10
  2. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN 10
  3. BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PROJEK KHAS 12
  4. JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 0
  5. KAWALAN PEMBANGUNAN, BANK DATA & ICT 24
17. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA [119]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 28
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN 25
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 44
  4. BAHAGIAN PERUNDANGAN 1
  5. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 21
18. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN [109]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 24
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 36
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 46
  4. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 1
  5. PERUNDANGAN 2
19. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG [167]
  1. KESIHATAN VETERINAR 19
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 24
  3. PEJABAT PENGARAH 4
  4. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BARAT DAYA 8
  5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 12
  6. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 12
  7. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 13
  8. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH TIMUR LAUT 9
  9. PEMBANGUNAN INDUSTRI VETERINAR 17
  10. PENGUATKUASA 16
  11. REGULATORI 27
  12. SEKSYEN PEMERIKSAAN VETERINAR 6
20. PEJABAT TYT YG DI-PERTUA NEGERI [16]
  1. PEJABAT T.Y.T YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG 16
21. PEJABAT PENERANGAN [0]
  1. PEJABAT PENERANGAN 0
22. JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [18]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 18