STATISTIKBIL JABATAN Jumlah
1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG [512]
  1. BAHAGIAN DUN 28
  2. BAHAGIAN KAWAL SELIA AIR 9
  3. BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN 29
  4. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 72
  5. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 17
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL 32
  7. BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI (BPEN) 44
  8. BAHAGIAN PERUMAHAN 131
  9. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NEGERI 57
  10. MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG 54
  11. PEJABAT KETUA MENTERI 3
  12. UNIT AUDIT DALAM 10
  13. UNIT INTEGRITI 9
  14. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT & INOVASI 10
  15. UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) 7
2. JABATAN KEWANGAN NEGERI [72]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 26
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN 20
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 26
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH [134]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 29
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 44
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 61
4. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG [433]
  1. BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 12
  2. BAHAGIAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 23
  3. BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 15
  4. BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK 6
  5. JPS DAERAH BARAT DAYA 31
  6. JPS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 49
  7. JPS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 79
  8. JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 117
  9. JPS DAERAH TIMUR LAUT 32
  10. KHIDMAT PENGURUSAN 50
  11. PEMBANGUNAN KORPORAT 5
  12. PENGURUSAN BANJIR 7
  13. PENGURUSAN MAKLUMAT DAN INOVASI 1
  14. PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI 6
5. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT [131]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 27
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 35
  4. PENGURUSAN TANAH 64
  5. PERUNDANGAN & UNDANG-UNDANG 3
6. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA [133]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN 36
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 27
  4. PENGURUSAN TANAH 67
  5. PERUNDANGAN 1
7. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG [148]
  1. BAHAGIAN INDUSTRI ASAS TANI 5
  2. BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 22
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 19
  4. BAHAGIAN LATIHAN TEKNIKAL (METODOLOGI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KOMUNIKASI & PPCTK) 29
  5. BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PELABURAN 9
  6. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN 7
  7. PEJABAT PERTANIAN DAERAH BARAT DAYA/TIMUR LAUT 19
  8. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 10
  9. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 12
  10. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 16
8. JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG [89]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 18
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN TAMAN 60
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN BIODIVERSITI 11
9. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG [64]
  1. OPERASI 10
  2. PEMBANGUNAN 5
  3. PENTADBIRAN 17
  4. REKREASI & PELANCONGAN 32
10. PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG [200]
  1. AUDIT PENGURUSAN 1
  2. HAKMILIK STRATA 59
  3. HASIL 5
  4. KHIDMAT PENGURUSAN 16
  5. PEMBANGUNAN 19
  6. PENDAFTARAN HAKMILIK 74
  7. PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 12
  8. PENGURUSAN ATASAN 1
  9. PERUNDANGAN 2
  10. TEKNOLOGI MAKLUMAT 11
11. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG [165]
  1. IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG 12
  2. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA 24
  3. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 21
  4. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 28
  5. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 28
  6. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT 52
12. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG [34]
  1. BAHAGIAN FALAK 8
  2. BAHAGIAN FATWA 9
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 12
  4. BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT 4
  5. PEJABAT MUFTI 1
13. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG [307]
  1. DAKWAH 22
  2. KHIDMAT KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN 38
  3. PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA 15
  4. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 14
  5. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 15
  6. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH) 11
  7. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS) 15
  8. PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT 18
  9. PENDIDIKAN 19
  10. PENGUATKUASAAN 62
  11. PENGURUSAN HALAL 14
  12. PENGURUSAN MASJID DAN SURAU 48
  13. UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 16
14. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG [669]
  1. JABATAN KERJA RAYA DAERAH BARAT DAYA 79
  2. BAHAGIAN ARKITEK 18
  3. BAHAGIAN BANGUNAN 13
  4. BAHAGIAN JALAN 27
  5. BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN 19
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT 8
  7. BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 27
  8. CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 4
  9. IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG 44
  10. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 43
  11. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 60
  12. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 66
  13. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 94
  14. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 93
  15. JKR DAERAH TIMUR LAUT 68
  16. KETUA CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 1
  17. PENDIDIKAN/PROJEK KHAS 5
15. JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [85]
  1. BAHAGIAN PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN MAHKAMAH 9
  2. BAHAGIAN PENYELIDIKAN 2
  3. BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA 5
  4. ICT 3
  5. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH BARAT DAYA 7
  6. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN 8
  7. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH 7
  8. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI UTARA 11
  9. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TIMUR LAUT 9
  10. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH (MTS) 12
  11. PEJABAT KETUA HAKIM SYARIE 7
  12. SEKSYEN REKOD 0
  13. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 5
16. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG [58]
  1. BAHAGIAN PENGURUSAN 10
  2. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN 13
  3. BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PROJEK KHAS 13
  4. JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 0
  5. KAWALAN PEMBANGUNAN, BANK DATA & ICT 22
17. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA [119]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 28
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN 24
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 48
  4. BAHAGIAN PERUNDANGAN 1
  5. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 18
18. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN [112]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 23
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 38
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 49
  4. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 0
  5. PERUNDANGAN 2
19. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG [149]
  1. KESIHATAN VETERINAR 18
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 21
  3. PEJABAT PENGARAH 6
  4. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BARAT DAYA 7
  5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 9
  6. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 12
  7. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 12
  8. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH TIMUR LAUT 7
  9. PEMBANGUNAN INDUSTRI VETERINAR 15
  10. PENGUATKUASA 15
  11. REGULATORI 23
  12. SEKSYEN PEMERIKSAAN VETERINAR 4
20. PEJABAT TYT YG DI-PERTUA NEGERI [14]
  1. PEJABAT T.Y.T YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG 14
21. PEJABAT PENERANGAN [0]
  1. PEJABAT PENERANGAN 0
22. JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [19]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 19