STATISTIKBIL JABATAN Jumlah
1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG [518]
  1. BAHAGIAN DUN 31
  2. BAHAGIAN KAWAL SELIA AIR 3
  3. BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN 21
  4. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 64
  5. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 24
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL 1
  7. BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI (BPEN) 64
  8. BAHAGIAN PERUMAHAN 159
  9. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NEGERI 59
  10. MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG 42
  11. PEJABAT KETUA MENTERI 11
  12. UNIT AUDIT DALAM 7
  13. UNIT INTEGRITI 3
  14. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT & INOVASI 16
  15. UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) 13
2. JABATAN KEWANGAN NEGERI [86]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 33
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN 24
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 29
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH [125]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 28
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 32
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 65
4. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG [143]
  1. BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 1
  2. BAHAGIAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 9
  3. BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 5
  4. BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK 4
  5. JPS DAERAH BARAT DAYA 2
  6. JPS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 26
  7. JPS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 66
  8. JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 1
  9. JPS DAERAH TIMUR LAUT 3
  10. KHIDMAT PENGURUSAN 11
  11. PEMBANGUNAN KORPORAT 6
  12. PENGURUSAN BANJIR 5
  13. PENGURUSAN MAKLUMAT DAN INOVASI 0
  14. PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI 4
5. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT [121]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 21
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 34
  4. PENGURUSAN TANAH 61
  5. PERUNDANGAN & UNDANG-UNDANG 3
6. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA [51]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN 11
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 22
  4. PENGURUSAN TANAH 15
  5. PERUNDANGAN 1
7. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG [135]
  1. BAHAGIAN INDUSTRI ASAS TANI 4
  2. BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 16
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 17
  4. BAHAGIAN LATIHAN TEKNIKAL (METODOLOGI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KOMUNIKASI & PPCTK) 18
  5. BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PELABURAN 20
  6. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN 5
  7. PEJABAT PERTANIAN DAERAH BARAT DAYA/TIMUR LAUT 20
  8. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 10
  9. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 10
  10. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 15
8. JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG [71]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 17
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN TAMAN 43
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN BIODIVERSITI 11
9. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG [63]
  1. OPERASI 15
  2. PEMBANGUNAN 4
  3. PENTADBIRAN 13
  4. REKREASI & PELANCONGAN 31
10. PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG [192]
  1. AUDIT PENGURUSAN 1
  2. HAKMILIK STRATA 55
  3. HASIL 5
  4. KHIDMAT PENGURUSAN 16
  5. PEMBANGUNAN 31
  6. PENDAFTARAN HAKMILIK 62
  7. PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 13
  8. PENGURUSAN ATASAN 1
  9. PERUNDANGAN 2
  10. TEKNOLOGI MAKLUMAT 6
11. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG [205]
  1. IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG 50
  2. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA 27
  3. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 25
  4. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 27
  5. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 35
  6. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT 41
12. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG [30]
  1. BAHAGIAN FALAK 8
  2. BAHAGIAN FATWA 6
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 12
  4. BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT 4
13. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG [269]
  1. DAKWAH 9
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 33
  3. PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA 13
  4. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 17
  5. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 13
  6. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH) 13
  7. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS) 13
  8. PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT 11
  9. PENDAKWAAN 11
  10. PENDIDIKAN 9
  11. PENGUATKUASAAN 60
  12. PENGURUSAN HALAL 17
  13. PENGURUSAN MASJID DAN SURAU 32
  14. UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 18
14. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG [494]
  1. JABATAN KERJA RAYA DAERAH BARAT DAYA 67
  2. BAHAGIAN ARKITEK 26
  3. BAHAGIAN BANGUNAN 15
  4. BAHAGIAN JALAN 28
  5. BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN 22
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT 8
  7. BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 23
  8. CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 1
  9. IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG 8
  10. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 28
  11. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 74
  12. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 16
  13. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 27
  14. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 96
  15. JKR DAERAH TIMUR LAUT 52
  16. KETUA CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 0
  17. PENDIDIKAN/PROJEK KHAS 3
15. JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [94]
  1. BAHAGIAN REKOD 2
  2. BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA 4
  3. KETUA HAKIM SYARIE 3
  4. KHIDMAT PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 16
  5. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH 49
  6. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH 15
  7. PENTADBIRAN KEHAKIMAN 2
  8. TEKNOLOGI MAKLUMAT JKSM 3
16. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG [56]
  1. BAHAGIAN PENGURUSAN 10
  2. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN 11
  3. BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PROJEK KHAS 11
  4. JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 0
  5. KAWALAN PEMBANGUNAN, BANK DATA & ICT 24
17. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA [73]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 32
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN 15
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 24
  4. BAHAGIAN PERUNDANGAN 2
  5. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 0
18. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN [110]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 21
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 32
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 54
  4. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 1
  5. PERUNDANGAN 2
19. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG [132]
  1. KESIHATAN VETERINAR 14
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 19
  3. PEJABAT PENGARAH 3
  4. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BARAT DAYA 9
  5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 14
  6. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 11
  7. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 11
  8. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH TIMUR LAUT 9
  9. PEMBANGUNAN INDUSTRI VETERINAR 18
  10. PENGUATKUASA 12
  11. REGULATORI 12
20. PEJABAT TYT YG DI-PERTUA NEGERI [35]
  1. PEJABAT T.Y.T YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG 35
21. PEJABAT PENERANGAN [0]
  1. PEJABAT PENERANGAN 0