STATISTIKBIL JABATAN Jumlah
1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG [446]
  1. BAHAGIAN DUN 24
  2. BAHAGIAN KAWAL SELIA AIR 6
  3. BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN 26
  4. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 61
  5. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 19
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL 4
  7. BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI (BPEN) 41
  8. BAHAGIAN PERUMAHAN 110
  9. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NEGERI 54
  10. MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG 57
  11. PEJABAT KETUA MENTERI 3
  12. UNIT AUDIT DALAM 10
  13. UNIT INTEGRITI 1
  14. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT & INOVASI 13
  15. UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) 17
2. JABATAN KEWANGAN NEGERI [62]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 25
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN 19
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 18
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH [131]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 31
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 39
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 61
4. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG [310]
  1. BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 11
  2. BAHAGIAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 20
  3. BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 3
  4. BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK 4
  5. JPS DAERAH BARAT DAYA 23
  6. JPS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 15
  7. JPS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 60
  8. JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 104
  9. JPS DAERAH TIMUR LAUT 14
  10. KHIDMAT PENGURUSAN 38
  11. PEMBANGUNAN KORPORAT 5
  12. PENGURUSAN BANJIR 8
  13. PENGURUSAN MAKLUMAT DAN INOVASI 0
  14. PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI 5
5. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT [129]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 22
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 36
  4. PENGURUSAN TANAH 67
  5. PERUNDANGAN & UNDANG-UNDANG 2
6. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA [140]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN 38
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 36
  4. PENGURUSAN TANAH 63
  5. PERUNDANGAN 1
7. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG [144]
  1. BAHAGIAN INDUSTRI ASAS TANI 5
  2. BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 20
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 16
  4. BAHAGIAN LATIHAN TEKNIKAL (METODOLOGI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KOMUNIKASI & PPCTK) 34
  5. BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PELABURAN 9
  6. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN 7
  7. PEJABAT PERTANIAN DAERAH BARAT DAYA/TIMUR LAUT 17
  8. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 9
  9. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 10
  10. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 17
8. JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG [87]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 17
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN TAMAN 59
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN BIODIVERSITI 11
9. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG [63]
  1. OPERASI 15
  2. PEMBANGUNAN 5
  3. PENTADBIRAN 16
  4. REKREASI & PELANCONGAN 27
10. PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG [174]
  1. AUDIT PENGURUSAN 3
  2. HAKMILIK STRATA 57
  3. HASIL 6
  4. KHIDMAT PENGURUSAN 16
  5. PEMBANGUNAN 9
  6. PENDAFTARAN HAKMILIK 58
  7. PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 12
  8. PENGURUSAN ATASAN 1
  9. PERUNDANGAN 1
  10. TEKNOLOGI MAKLUMAT 11
11. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG [176]
  1. IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG 43
  2. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA 9
  3. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 28
  4. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 23
  5. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 28
  6. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT 45
12. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG [30]
  1. BAHAGIAN FALAK 8
  2. BAHAGIAN FATWA 6
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 11
  4. BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT 4
  5. PEJABAT MUFTI 1
13. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG [297]
  1. DAKWAH 18
  2. KHIDMAT KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN 42
  3. PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA 10
  4. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 15
  5. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 14
  6. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH) 10
  7. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS) 14
  8. PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT 22
  9. PEJABAT TANAH 1
  10. PENDIDIKAN 15
  11. PENGUATKUASAAN 61
  12. PENGURUSAN HALAL 15
  13. PENGURUSAN MASJID DAN SURAU 45
  14. UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAMW 15
14. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG [624]
  1. JABATAN KERJA RAYA DAERAH BARAT DAYA 83
  2. BAHAGIAN ARKITEK 19
  3. BAHAGIAN BANGUNAN 14
  4. BAHAGIAN JALAN 21
  5. BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN 16
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT 7
  7. BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 27
  8. CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 2
  9. IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG 51
  10. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 59
  11. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 61
  12. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 27
  13. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 49
  14. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 101
  15. JKR DAERAH TIMUR LAUT 83
  16. KETUA CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 1
  17. PENDIDIKAN/PROJEK KHAS 3
15. JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [101]
  1. BAHAGIAN PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN MAHKAMAH 4
  2. BAHAGIAN PENYELIDIKAN 1
  3. BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA 5
  4. ICT 4
  5. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH BARAT DAYA 9
  6. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN 8
  7. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH 7
  8. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI UTARA 11
  9. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TIMUR LAUT 8
  10. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH (MTS) 15
  11. PEJABAT KETUA HAKIM SYARIE 17
  12. SEKSYEN REKOD 1
  13. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 11
16. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG [56]
  1. BAHAGIAN PENGURUSAN 10
  2. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN 13
  3. BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PROJEK KHAS 11
  4. JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 0
  5. KAWALAN PEMBANGUNAN, BANK DATA & ICT 22
17. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA [117]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 28
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN 25
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 43
  4. BAHAGIAN PERUNDANGAN 2
  5. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 19
18. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN [109]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 23
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 30
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 53
  4. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 1
  5. PERUNDANGAN 2
19. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG [154]
  1. KESIHATAN VETERINAR 16
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 23
  3. PEJABAT PENGARAH 9
  4. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BARAT DAYA 10
  5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 14
  6. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 12
  7. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 13
  8. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH TIMUR LAUT 11
  9. PEMBANGUNAN INDUSTRI VETERINAR 17
  10. PENGUATKUASA 13
  11. REGULATORI 12
  12. SEKSYEN PEMERIKSAAN VETERINAR 4
20. PEJABAT TYT YG DI-PERTUA NEGERI [39]
  1. PEJABAT T.Y.T YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG 39
21. PEJABAT PENERANGAN [2]
  1. PEJABAT PENERANGAN 2
22. JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [15]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 15