STATISTIKBIL JABATAN Jumlah
1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG [3]
  1. BAHAGIAN DUN 0
  2. BAHAGIAN KAWAL SELIA AIR 0
  3. BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN 0
  4. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 0
  5. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 0
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL 0
  7. BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI (BPEN) 0
  8. BAHAGIAN PERUMAHAN 0
  9. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NEGERI 0
  10. MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG 0
  11. PEJABAT KETUA MENTERI 0
  12. UNIT AUDIT DALAM 3
  13. UNIT INTEGRITI 0
  14. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT & INOVASI 0
  15. UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) 0
2. JABATAN KEWANGAN NEGERI [0]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 0
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN 0
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 0
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH [0]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 0
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 0
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 0
4. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG [1]
  1. BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 0
  2. BAHAGIAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 0
  3. BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 0
  4. BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK 0
  5. JPS DAERAH BARAT DAYA 0
  6. JPS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  7. JPS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  8. JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 0
  9. JPS DAERAH TIMUR LAUT 0
  10. KHIDMAT PENGURUSAN 0
  11. PEMBANGUNAN KORPORAT 0
  12. PENGURUSAN BANJIR 1
  13. PENGURUSAN MAKLUMAT DAN INOVASI 0
  14. PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI 0
5. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT [1]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 0
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 0
  3. PEMBANGUNAN 1
  4. PENGURUSAN TANAH 0
  5. PERUNDANGAN & UNDANG-UNDANG 0
6. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA [0]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN 0
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 0
  3. PEMBANGUNAN 0
  4. PENGURUSAN TANAH 0
  5. PERUNDANGAN 0
7. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. BAHAGIAN INDUSTRI ASAS TANI 0
  2. BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 0
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 0
  4. BAHAGIAN LATIHAN TEKNIKAL (METODOLOGI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KOMUNIKASI & PPCTK) 0
  5. BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PELABURAN 0
  6. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN 0
  7. PEJABAT PERTANIAN DAERAH BARAT DAYA/TIMUR LAUT 0
  8. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  9. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  10. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 0
8. JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG [0]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 0
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN TAMAN 0
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN BIODIVERSITI 0
9. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. OPERASI 0
  2. PEMBANGUNAN 0
  3. PENTADBIRAN 0
  4. REKREASI & PELANCONGAN 0
10. PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. AUDIT PENGURUSAN 0
  2. HAKMILIK STRATA 0
  3. HASIL 0
  4. KHIDMAT PENGURUSAN 0
  5. PEMBANGUNAN 0
  6. PENDAFTARAN HAKMILIK 0
  7. PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 0
  8. PENGURUSAN ATASAN 0
  9. PERUNDANGAN 0
  10. TEKNOLOGI MAKLUMAT 0
11. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG 0
  2. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA 0
  3. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  4. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  5. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 0
  6. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT 0
12. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. BAHAGIAN FALAK 0
  2. BAHAGIAN FATWA 0
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 0
  4. BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT 0
  5. PEJABAT MUFTI 0
13. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG [1]
  1. DAKWAH 0
  2. KHIDMAT KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN 0
  3. PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA 1
  4. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  5. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  6. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH) 0
  7. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS) 0
  8. PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT 0
  9. PENDIDIKAN 0
  10. PENGUATKUASAAN 0
  11. PENGURUSAN HALAL 0
  12. PENGURUSAN MASJID DAN SURAU 0
  13. UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 0
14. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG [12]
  1. JABATAN KERJA RAYA DAERAH BARAT DAYA 0
  2. BAHAGIAN ARKITEK 0
  3. BAHAGIAN BANGUNAN 0
  4. BAHAGIAN JALAN 0
  5. BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN 3
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT 0
  7. BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 7
  8. CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 0
  9. IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG 2
  10. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 0
  11. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 0
  12. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  13. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  14. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 0
  15. JKR DAERAH TIMUR LAUT 0
  16. KETUA CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 0
  17. PENDIDIKAN/PROJEK KHAS 0
15. JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. BAHAGIAN PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN MAHKAMAH 0
  2. BAHAGIAN PENYELIDIKAN 0
  3. BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA 0
  4. ICT 0
  5. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH BARAT DAYA 0
  6. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  7. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  8. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI UTARA 0
  9. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TIMUR LAUT 0
  10. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH (MTS) 0
  11. PEJABAT KETUA HAKIM SYARIE 0
  12. SEKSYEN REKOD 0
  13. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 0
16. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. BAHAGIAN PENGURUSAN 0
  2. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN 0
  3. BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PROJEK KHAS 0
  4. JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 0
  5. KAWALAN PEMBANGUNAN, BANK DATA & ICT 0
17. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA [4]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 4
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN 0
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 0
  4. BAHAGIAN PERUNDANGAN 0
  5. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 0
18. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN [0]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 0
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 0
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 0
  4. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 0
  5. PERUNDANGAN 0
19. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG [0]
  1. KESIHATAN VETERINAR 0
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 0
  3. PEJABAT PENGARAH 0
  4. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BARAT DAYA 0
  5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  6. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  7. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 0
  8. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH TIMUR LAUT 0
  9. PEMBANGUNAN INDUSTRI VETERINAR 0
  10. PENGUATKUASA 0
  11. REGULATORI 0
  12. SEKSYEN PEMERIKSAAN VETERINAR 0
20. PEJABAT TYT YG DI-PERTUA NEGERI [0]
  1. PEJABAT T.Y.T YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG 0
21. PEJABAT PENERANGAN [0]
  1. PEJABAT PENERANGAN 0
22. JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [0]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 0