STATISTIKBIL JABATAN Jumlah
1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG [488]
  1. BAHAGIAN DUN 35
  2. BAHAGIAN KAWAL SELIA AIR 3
  3. BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN 23
  4. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 56
  5. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 28
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL 3
  7. BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI (BPEN) 34
  8. BAHAGIAN PERUMAHAN 169
  9. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NEGERI 52
  10. MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG 35
  11. PEJABAT KETUA MENTERI 5
  12. UNIT AUDIT DALAM 8
  13. UNIT INTEGRITI 3
  14. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT & INOVASI 13
  15. UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) 22
2. JABATAN KEWANGAN NEGERI [73]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 30
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN 23
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 21
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH [128]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 27
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 26
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 75
4. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG [206]
  1. BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 8
  2. BAHAGIAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 6
  3. BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 15
  4. BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK 5
  5. JPS DAERAH BARAT DAYA 2
  6. JPS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 19
  7. JPS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 68
  8. JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 61
  9. JPS DAERAH TIMUR LAUT 4
  10. KHIDMAT PENGURUSAN 3
  11. PEMBANGUNAN KORPORAT 6
  12. PENGURUSAN BANJIR 5
  13. PENGURUSAN MAKLUMAT DAN INOVASI 0
  14. PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI 4
5. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT [128]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 23
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 36
  4. PENGURUSAN TANAH 65
  5. PERUNDANGAN & UNDANG-UNDANG 2
6. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA [60]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN 8
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 6
  4. PENGURUSAN TANAH 43
  5. PERUNDANGAN 1
7. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG [120]
  1. BAHAGIAN INDUSTRI ASAS TANI 4
  2. BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 17
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 17
  4. BAHAGIAN LATIHAN TEKNIKAL (METODOLOGI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KOMUNIKASI & PPCTK) 28
  5. BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PELABURAN 3
  6. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN 6
  7. PEJABAT PERTANIAN DAERAH BARAT DAYA/TIMUR LAUT 17
  8. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 9
  9. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 10
  10. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 9
8. JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG [7]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 1
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN TAMAN 4
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN BIODIVERSITI 2
9. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG [46]
  1. OPERASI 10
  2. PEMBANGUNAN 5
  3. PENTADBIRAN 13
  4. REKREASI & PELANCONGAN 18
10. PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG [168]
  1. AUDIT PENGURUSAN 2
  2. HAKMILIK STRATA 52
  3. HASIL 5
  4. KHIDMAT PENGURUSAN 12
  5. PEMBANGUNAN 29
  6. PENDAFTARAN HAKMILIK 51
  7. PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 11
  8. PENGURUSAN ATASAN 0
  9. PERUNDANGAN 0
  10. TEKNOLOGI MAKLUMAT 6
11. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG [212]
  1. IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG 54
  2. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA 24
  3. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 25
  4. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 29
  5. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 30
  6. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT 49
12. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG [32]
  1. BAHAGIAN FALAK 7
  2. BAHAGIAN FATWA 8
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 11
  4. BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT 3
  5. PEJABAT MUFTI 3
13. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG [257]
  1. DAKWAH 15
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 27
  3. PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA 12
  4. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 14
  5. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 16
  6. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH) 14
  7. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS) 14
  8. PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT 10
  9. PENDAKWAAN 1
  10. PENDIDIKAN 4
  11. PENGUATKUASAAN 61
  12. PENGURUSAN HALAL 18
  13. PENGURUSAN MASJID DAN SURAU 28
  14. UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 21
14. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG [762]
  1. JABATAN KERJA RAYA DAERAH BARAT DAYA 86
  2. BAHAGIAN ARKITEK 25
  3. BAHAGIAN BANGUNAN 19
  4. BAHAGIAN JALAN 32
  5. BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN 23
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT 9
  7. BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 42
  8. CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 4
  9. IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG 17
  10. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 69
  11. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 68
  12. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 76
  13. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 109
  14. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 98
  15. JKR DAERAH TIMUR LAUT 80
  16. KETUA CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 1
  17. PENDIDIKAN/PROJEK KHAS 4
15. JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [96]
  1. BAHAGIAN PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN MAHKAMAH 3
  2. BAHAGIAN PENYELIDIKAN 2
  3. BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA 5
  4. ICT 4
  5. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH BARAT DAYA 4
  6. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN 4
  7. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH 2
  8. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI UTARA 7
  9. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TIMUR LAUT 28
  10. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH (MTS) 16
  11. PEJABAT KETUA HAKIM SYARIE 3
  12. SEKSYEN REKOD 2
  13. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 16
16. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG [54]
  1. BAHAGIAN PENGURUSAN 9
  2. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN 11
  3. BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PROJEK KHAS 9
  4. JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 0
  5. KAWALAN PEMBANGUNAN, BANK DATA & ICT 25
17. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA [116]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 35
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN 30
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 47
  4. BAHAGIAN PERUNDANGAN 2
  5. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
18. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN [108]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 23
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 31
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 50
  4. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  5. PERUNDANGAN 2
19. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG [151]
  1. KESIHATAN VETERINAR 19
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 22
  3. PEJABAT PENGARAH 2
  4. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BARAT DAYA 10
  5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 17
  6. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 14
  7. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 14
  8. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH TIMUR LAUT 10
  9. PEMBANGUNAN INDUSTRI VETERINAR 16
  10. PENGUATKUASA 12
  11. REGULATORI 12
  12. SEKSYEN PEMERIKSAAN VETERINAR 3
20. PEJABAT TYT YG DI-PERTUA NEGERI [41]
  1. PEJABAT T.Y.T YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG 40
21. PEJABAT PENERANGAN [11]
  1. PEJABAT PENERANGAN 11
22. JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [11]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 11