STATISTIKBIL JABATAN Jumlah
1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG [370]
  1. BAHAGIAN DUN 34
  2. BAHAGIAN KAWAL SELIA AIR 5
  3. BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN 33
  4. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 52
  5. BAHAGIAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA 26
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN MAJLIS DAN PROTOKOL 2
  7. BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI (BPEN) 45
  8. BAHAGIAN PERUMAHAN 0
  9. BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NEGERI 59
  10. MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG 45
  11. PEJABAT KETUA MENTERI 13
  12. PEJABAT PESURUHJAYA WARISAN 0
  13. UNIT AUDIT DALAM 10
  14. UNIT INTEGRITI 7
  15. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT & INOVASI 22
  16. UNIT PENGURUSAN BENCANA 9
  17. UNIT PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) 8
2. JABATAN KEWANGAN NEGERI [46]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 30
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN 10
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN 6
3. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH [139]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 32
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 40
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 67
4. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG [132]
  1. BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 5
  2. BAHAGIAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 6
  3. BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI 4
  4. BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK 0
  5. JPS DAERAH BARAT DAYA 27
  6. JPS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 14
  7. JPS DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 3
  8. JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 4
  9. JPS DAERAH TIMUR LAUT 33
  10. KHIDMAT PENGURUSAN 19
  11. PEMBANGUNAN KORPORAT 4
  12. PENGURUSAN BANJIR 7
  13. PENGURUSAN MAKLUMAT DAN INOVASI 1
  14. PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI 5
5. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT [137]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 24
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  3. PEMBANGUNAN 36
  4. PENGURUSAN TANAH 73
  5. PERUNDANGAN & UNDANG-UNDANG 2
6. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI UTARA [144]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN 33
  2. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 3
  3. PEMBANGUNAN 34
  4. PENGURUSAN TANAH 74
  5. PERUNDANGAN 0
7. JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG [123]
  1. BAHAGIAN INDUSTRI ASAS TANI 5
  2. BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN 3
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 30
  4. BAHAGIAN LATIHAN TEKNIKAL (METODOLOGI PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, KOMUNIKASI & PPCTK) 22
  5. BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PERUNDINGAN PELABURAN 8
  6. BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENILAIAN 8
  7. PEJABAT PERTANIAN DAERAH BARAT DAYA/TIMUR LAUT 12
  8. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 5
  9. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 13
  10. PEJABAT PERTANIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 17
8. JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG [99]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 20
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN TAMAN 63
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN BIODIVERSITI 16
9. JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG [66]
  1. OPERASI 15
  2. PEMBANGUNAN 6
  3. PENTADBIRAN 16
  4. REKREASI & PELANCONGAN 29
10. PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG [226]
  1. AUDIT PENGURUSAN 1
  2. HAKMILIK STRATA 55
  3. HASIL 5
  4. KHIDMAT PENGURUSAN 16
  5. PEMBANGUNAN 33
  6. PENDAFTARAN HAKMILIK 88
  7. PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 14
  8. PENGURUSAN ATASAN 1
  9. PERUNDANGAN 2
  10. TEKNOLOGI MAKLUMAT 11
11. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG [196]
  1. IBU PEJABAT JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG 56
  2. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA 23
  3. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 11
  4. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 27
  5. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 25
  6. PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT 54
12. JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG [34]
  1. BAHAGIAN FALAK 8
  2. BAHAGIAN FATWA 10
  3. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 10
  4. BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT 4
  5. PEJABAT MUFTI 2
13. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG [312]
  1. DAKWAH 29
  2. KHIDMAT KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN 38
  3. MASJID ABDULLAH FAHIM 0
  4. MASJID DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 0
  5. MASJID DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 0
  6. MASJID DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (TELUK AIR TAWAR) 0
  7. MASJID DAERAH TIMUR LAUT 0
  8. MASJID NEGERI PULAU PINANG 2
  9. PEJABAT AGAMA DAERAH BARAT DAYA 15
  10. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 15
  11. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 18
  12. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (BUTTERWORTH) 12
  13. PEJABAT AGAMA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (KEPALA BATAS) 14
  14. PEJABAT AGAMA DAERAH TIMUR LAUT 17
  15. PENDIDIKAN 19
  16. PENGUATKUASAAN 61
  17. PENGURUSAN HALAL 15
  18. PENGURUSAN MASJID DAN SURAU 39
  19. UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 18
14. JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG [616]
  1. JABATAN KERJA RAYA DAERAH BARAT DAYA 71
  2. BAHAGIAN ARKITEK 21
  3. BAHAGIAN BANGUNAN 16
  4. BAHAGIAN JALAN 25
  5. BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN 22
  6. BAHAGIAN PENGURUSAN KORPORAT 6
  7. BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN 28
  8. CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 4
  9. IBU PEJABAT JKR PULAU PINANG 46
  10. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 36
  11. JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 34
  12. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 62
  13. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 110
  14. JABATAN KERJA RAYA DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 59
  15. JKR DAERAH TIMUR LAUT 70
  16. KETUA CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU NEGERI 0
  17. PENDIDIKAN/PROJEK KHAS 6
15. JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [53]
  1. BAHAGIAN PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN MAHKAMAH 2
  2. BAHAGIAN PENYELIDIKAN 0
  3. BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA 0
  4. ICT 4
  5. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH BARAT DAYA 5
  6. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI SELATAN 5
  7. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH 1
  8. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI UTARA 10
  9. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH TIMUR LAUT 3
  10. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH (MTS) 5
  11. PEJABAT KETUA HAKIM SYARIE 12
  12. SEKSYEN REKOD 0
  13. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN 6
16. JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG [57]
  1. BAHAGIAN PENGURUSAN 8
  2. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN 15
  3. BAHAGIAN RANCANGAN PEMAJUAN DAN PROJEK KHAS 12
  4. JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 0
  5. KAWALAN PEMBANGUNAN, BANK DATA & ICT 22
17. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA [120]
  1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN 31
  2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN 23
  3. BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH 41
  4. BAHAGIAN PERUNDANGAN 2
  5. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 23
18. PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN [66]
  1. BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH 13
  2. BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH 24
  3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH 25
  4. PEJABAT PEGAWAI DAERAH 2
  5. PERUNDANGAN 2
19. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG [152]
  1. KESIHATAN VETERINAR 19
  2. KHIDMAT PENGURUSAN 23
  3. PEJABAT PENGARAH 7
  4. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BARAT DAYA 9
  5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 9
  6. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH 11
  7. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA 12
  8. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH TIMUR LAUT 8
  9. PEMBANGUNAN INDUSTRI VETERINAR 18
  10. PENGUATKUASA 13
  11. REGULATORI 20
  12. SEKSYEN PEMERIKSAAN VETERINAR 3
20. PEJABAT TYT YG DI-PERTUA NEGERI [21]
  1. PEJABAT T.Y.T YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG 21
21. PEJABAT PENERANGAN [0]
  1. PEJABAT PENERANGAN 0
22. JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG [16]
  1. KHIDMAT PENGURUSAN 16