Dasar Keselamatan ICT (DKICT) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sila masukkan No Kad Pengenalan untuk Kaji Selidik dan Aku Janji DKICT 2018

Lights

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG mencatatkan Aku Janji Tertinggi bagi tahun 2018 dengan 49 rekod. Tahniah!

Lights

PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN mencatatkan pencapaian 100% bagi tahun 2018 dengan 2 rekod. Tahniah!