Dasar Keselamatan ICT (DKICT) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sila masukkan No Kad Pengenalan untuk Kaji Selidik dan Aku Janji DKICT 2019

Lights

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG mencatatkan Aku Janji Tertinggi bagi tahun 2019 dengan 519 rekod. Tahniah!

Lights

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG mencatatkan pencapaian 100% bagi tahun 2019 dengan 121 rekod. Tahniah!