Dasar Keselamatan ICT (DKICT) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sila masukkan No Kad Pengenalan untuk Kaji Selidik dan Aku Janji DKICT 2020

Lights

JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG mencatatkan Aku Janji Tertinggi bagi tahun 2020 dengan 505 rekod. Tahniah!

Lights

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG mencatatkan pencapaian 100% bagi tahun 2020 dengan 54 rekod. Tahniah!