Dasar Keselamatan ICT (DKICT) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sila masukkan No Kad Pengenalan untuk Kaji Selidik dan Aku Janji DKICT 2023

Lights

JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG mencatatkan Aku Janji Tertinggi bagi tahun 2023 dengan 616 rekod. Tahniah!

Lights

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG berjaya mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 126 orang kakitangan dengan skor permakahan 100% bagi tahun 2023. Tahniah!