Dasar Keselamatan ICT (DKICT) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sila masukkan No Kad Pengenalan untuk Kaji Selidik dan Aku Janji DKICT 2021

Lights

JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG mencatatkan Aku Janji Tertinggi bagi tahun 2021 dengan 623 rekod. Tahniah!

Lights

JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG mencatatkan pencapaian 100% bagi tahun 2021 dengan 80 rekod. Tahniah!